Spoločnosť ekoenergo je slovenskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá automatizáciou systémov riadenia a s tým súvisiacimi pohonmi pre riadenie strojov a technológií, optickými inšpekčnými systémami a ich riadením, projekciou v oblasti automatizácie, výrobou rozvádzačov v oblasti automatizačnej techniky, rezacou a prevíjacou technikou ako aj samotnou strojárskou výrobou kde sú aplikované dané riešenia.


Pri zakladaní spoločnosti bol stanovený cieľ uspokojiť v maximálnej miere potreby zákazníka, poskytnúť mu riešenia, ktoré mu skvalitnia jeho prácu a budú zodpovedať jeho predstavám a potrebám.


Ambíciu mať spokojných klientov dosahujeme cestou stability, spoľahlivosti, zodpovednosti a predovšetkým otvorenosti. Otvorená komunikácia, záujem o zákazníka bez ohľadu na rozsah projektu, snaha spoznať a pochopiť ho, zmenili postavenie zákazníka na nášho partnera. Spolupráca spoločnosti s klientom je partnerskou spoluprácou, založenou na komunikácii profesionálov s jasne formulovanými zámermi a cieľmi.


Spoločnosť poskytuje komplexné služby od konzultácií cez vypracovávanie projektov, vytváranie aplikačného programového vybavenia, príp. jeho modifikáciu, výrobu jednotlivých komponentov, integráciu a školenia pracovníkov až po záručný a pozáručný servis.


Spoločnosť ekoenergo svojim klientom garantuje:

 • v strategickej rovine - prepojenie podnikateľských zámerov a informačnej stratégie
 • v projektovej rovine - vytvorenie konzistentnej architektúry a optimálny návrh procesov systému
 • v riadiacej rovine - optimalizáciu organizácie a riadenia dodávok komponentov systému od všetkých dodávateľov, vrátane samotného klienta
 • v technicko-technologickej rovine - prepojenie HW a SW do komplexného funkčného celku

Oblasti činnosti našej spoločnosti:

 • Automatizácia systémov riadenia výrobných, technologických procesov a služieb
 • Inovatívne riešenie pohonov pre riadenie strojov a technológií
 • Meracie a inšpekčné optické systémy pre maximálne využitie výrobných kapacít
 • Výroba rozvádzačov pre oblasť automatizačnej, procesnej a pohonnej techniky
 • Výroba jednoúčelových strojov, častí liniek a prípravkov podľa požiadaviek zákazníka
 • Ponuka produktov v oblasti papierenského, gumárenského, tlačiarenského a textilného priemyslu
 • Projekčná činnosť v oblasti automatizácie, pohonov a jednoúčelových strojov
 • Poskytovanie poradenstva a technickej podpory v oblasti automatizačnej, pohonnej techniky a bezpečnosti strojnotechnologických celkov