Slovak republic

fabrika.digital s.r.o.
Sebechleby 1
SK-962 66 Sebechleby

tel: +421 918 695 831
      +421 917 987 071
      +421 917 984 027

email: info@fabrika.digital
web: https://www.fabrika.digital

IČO: 53 014 618
DIČ: 2121225898
IČ DPH: SK2121225898

Zapísaná v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Sro Vložka číslo: 38587/S .

Czech republic

Fabrika Digital Czech Republic s.r.o.
Kaprova 42/14
CZ-110 00 Praha 1

tel: +420 792 745 222

email: info@fabrika.digital
web: https://www.fabrika.digital

IČO: 092 21 841
DIČ:
IČ DPH:

Zapísaná v MS v Prahe pod spisovnou značkou C 332798.